Kallelse till årsstämma i MastIT Group 2023

Kallelse till årsstämma i MastIT Group 2023

MastIT Group kallar till årsstämman 2023 i juni, där exempelvis det formella beslutet av val av den nya styrelsen för de kommande åren kommer antas. Valberedningens förslag: Jimmy Karlsson (omval) Erik Fischbeck (omval) Gert Nordin (nyval) Patrik Boman (nyval)...