Företagets finansiella mål under de kommande åren fastställda

november 1, 2023

De finansiella målen för MastIT Group förblir desamma under kommande år, vilket innebär att bolaget över tid har en målsättning att ha en tillväxt på +20% per år med en EBITA-vinst på 15-17% under en affärscykel.

Ledningen och styrelsen för MastIT Group har nyligen antagit och uppdaterat den strategiska affärsplanen och fastställt koncernens finansiella mål för de kommande åren. Bolaget behåller sina finansiella mål trots en ökad osäkerhet beträffande olika makroekonomiska faktorer och generellt svagare rapporter från flera branschkollegor. MastIT har en ambition och målsättning att fortsätta att växa sin verksamhet inom främst Sverige under de kommande åren.

MastIT Group befinner sig i en spännande uppbyggnads- och utvecklingsfas, och vi har kontinuerligt pågående dialoger med målföretag för primärt förvärv och/eller i syfte att ingå långsiktiga partnerskap. Vi är öppna för att inleda nya affärsdiskussioner kring samarbeten och förvärv som kompletterar vår nuvarande verksamhet, både avseende kompetens och fler kunder eller access till nya marknader. Vi erbjuder kontinuerligt erfarna kompetenser inom telekombranschen, eller andra relevanta industrier, spännande möjligheter att börja jobba och fortsätta att utvecklas tillsammans med oss på MastIT Group.

För ytterligare frågor eller intresse av MastIT Group, vänligen kontakta VD Michael Alex.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *