Kommuniké från årstämma i MastIT Group AB

Kommuniké från årstämma i MastIT Group AB

Den 16 juni 2023 hölls årsstämma i MastIT Group AB (”MastIT” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Kommuniké från årsstämma 2023 Stämman beslutade att fastställa den framlagda...
Kallelse till årsstämma i MastIT Group 2023

Kallelse till årsstämma i MastIT Group 2023

MastIT Group kallar till årsstämman 2023 i juni, där exempelvis det formella beslutet av val av den nya styrelsen för de kommande åren kommer antas. Valberedningens förslag: Jimmy Karlsson (omval) Erik Fischbeck (omval) Gert Nordin (nyval) Patrik Boman (nyval)...