MastIT Group fakta & hitta hit

MastIT Group är ett entreprenörsdrivet installationsbolag inom nätverksutbyggnad för mobila-, militära- & säkerhetssystem samt kommunikationsnät.

MastIT Group grundades 2018 och har sin huvudverksamhet i Karlskoga, där bolagets huvudkontor på 350 kvm ligger i direkt anslutning med vår produktions- och lager/logistikbyggnad om ytterligare 850 kvm. Intill huvudbyggnaden har bolaget dessutom 1 059 kvm separat varmlager och 600 kvm tält samt stora asfalterade ytor för hantering av exempelvis fackverkstorn, master och teknikbodar.

I övriga områden och på de geografiska platser där vi genomför installationsprojekt för bolagets kunder och partners, har bolaget distributionssiter inklusive mera tillfälliga projektkontor. Allt för att kunna hantera all tänkbar utrustning inför de olika installationsprojekt som vi genomför året runt! 

Elementvägen 10 691 42 Karlskoga Sverige

Bolaget tar vanligtvis emot leveranser vardagar mellan kl0700 – 1600. Vänligen kontakta oss för att planera lossning alternativt lastning av leveranser på telefon +46 76 000 16 40.

+46 76 000 16 40

info@mastit.se