Våra medarbetare

MastIT Groups medarbetare är vår viktigaste tillgång som tillsammans skapar ett tryggt och säkert erbjudande inklusive installation för våra kunder och partners. Inom MastIT gruppen arbetar ett hundratal medarbetare och installatörer för att tillgodose våra partners och kunders högt ställda krav på leverans- och installationskvalitet av senaste teknologi inom 5G, olika kommunikationsnät och i andra närliggande nätverksprojekt.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap

Inom MastIT gruppen har alla medarbetare tillsammans en stor erfarenhet, förståelse och kunskap inom installation, driftsättning och underhåll av olika nätverk med fokus på senaste mobila teknologier såsom 5G och säkerhetsklassade nätverk. Med basen i vårt mångåriga installationskunnande, svenska sunda-förnuft och vår entreprenörsanda kombinerar vi kompetenser från olika delar av Sverige med andra erfarna medarbetare från exempelvis övriga Europa. Tillsammans bygger vi ett starkt kunnande och kompetens som skapar förutsättningar för att kunna leverera högsta kvalitet och service i våra olika installationsprojekt.

Kompetensutveckling av medarbetare

MastIT säkerställer att samtliga våra medarbetare har rätt kompetens, behörigheter och utbildning för de olika installationsprojekt som vi arbetar med. Genom att vi har extremt kunniga och kompetenta driftstekniker som verifierar och övervakar projekten direkt i våra egna eller kundens övervakningssystem kan vi garantera att den faktiska installationen och de lokala anpassningarna beaktas samt säkerställs tillfullo.

Medarbetare med högsta kompetens och tillgänglighet

Inom vår företagsgrupp har vi förutom branschens bästa projektledare, tekniker och installatörer, även extremt kompetenta medarbetare inom ekonomi/redovisning, inköp & logistik samt lager & produktion. Vårt huvudkontor ligger i Karlskoga men vi har även permanenta lokala kontor och logistik- & distributionssiter i övriga Sverige inklusive mera tillfälliga projektkontor på olika geografiska platser där vi genomför installationsprojekt för bolagets kunder och partners.

Kontakter och medarbetare

Niklas Liderfors

Niklas Liderfors

Projektledare

niklas.liderfors@mastit.se
+46 70 776 99 63

Per Westerlund

Per Westerlund

Projektledare / Drift & övervakning

per.westerlund@mastit.se
+46 76 000 16 41

Alexander Eskebrink

Alexander Eskebrink

Projektledare / Inköp & logisik

alexander.eskebrink@mastit.se
+46 76 000 16 44

Fredrik Swanolf

Fredrik Swanolf

IT

fredrik.swanolf@mastit.se
+46 70 675 6848

Caroline Alm

Caroline Alm

Ekonomi / fakturafrågor

caroline.alm@mastit.se
+46 70 256 73 96

Johanna Ekman

Johanna Ekman

Ekonomi- och redovisningsavdelning

johanna.ekman@mastit.se
+46 70 267 75 00

Ingrid Skoog

Ingrid Skoog

Ekonomi- och redovisningsavdelning

ingrid.skoog@mastit.se
+46 76 945 70 90

Janne Alfsson

Janne Alfsson

Logistik

janne.alfsson@mastit.se
+46 73 447 88 68

Stefan Nyström

Stefan Nyström

Produktion

stefan.nystrom@mastit.se
+46 73 931 44 13

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg

CFO

daniel.lundberg@mastit.se
+46 70 258 98 65

Michael Alex

Michael Alex

VD

michael.alex@mastit.se
+46 708 101 102

Erik Fischbeck

Erik Fischbeck

COB

erik.fischbeck@mastit.se
+46 70 392 00 07

Jimmy Karlsson

Jimmy Karlsson

MastIT’s Founder / Projektledare

jimmy.karlsson@mastit.se
+46 76 000 16 40