Kommuniké från årstämma i MastIT Group AB

Kommuniké från årstämma i MastIT Group AB

Den 16 juni 2023 hölls årsstämma i MastIT Group AB (”MastIT” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Kommuniké från årsstämma 2023 Stämman beslutade att fastställa den framlagda...