MastIT Group AB

MastIT Group är ett entreprenörsdrivet installationsbolag inom nätverksutbyggnad för mobila-, militära- och säkerhetssystem och grundades 2018. Inom företagsgruppen finns en unik erfarenhet av nätdesign, byggnation och drift – med fokus på främst mobila nätverk och system

Vår affärsmodell & unika arbetssätt

Inom MastIT gruppen arbetar ett hundratal medarbetare och installatörer för att tillgodose våra partners och kunders högt ställda krav på leverans- och installationskvalitet av senaste teknologi inom 5G och övriga nätverksprojekt.

Våra medarbetare – våra kunders största tillgång

Inom MastIT har alla medarbetare tillsammans en stor erfarenhet, förståelse och kunskap inom design

Läs mer

Vi investerar i våra medarbetare – för en bättre kundleverans

MastIT säkerställer att samtliga våra medarbetare har rätt kompetens, behörigheter och utbildning för…

Läs mer

Våra kunders unika förutsättningar – vår verklighet & uppdrag

MastIT planerar tillsammans med dig som kund de olika installationer och projekt som skall genomföras i syfte säkerställa…

Läs mer

Projektplanering – fokus på kvalitet i minsta detalj

Tillsammans med kunden går vi sedan igenom och planerar vilket behov av installationsmaterial samt hårdvara…

Läs mer

Installation & leverans – med senaste metoder och verktyg

För varje installationsprojekt tillser MastIT även att vi har tillgänglig installationsutrustning samt verktyg…

Läs mer

Funktions & driftkvalitet – inför installation, driftsättning och framtida operations

MastIT har egna driftstekniker samt övervakning vid vår huvudanläggning som verifierar och övervakar projekten direkt…

Läs mer

Slutdokumentation och överlämning – kvalitet i detaljerna

I samband med slutförande av en installation dokumenterar våra installationstekniker och installatörer…

Läs mer

Driftövervakning och underhåll av våra kunders kommunikationsnät

MastIT erbjuder även driftövervakning och jourverksamhet av kommunikationsnätverk samt mobila siter som en service…

Läs mer

MastIT Group – installation excellence

Kontakta MastIT Group för dina installationsprojekt och för att få bästa ROI på dina planerade CAPEX-investeringar…

Läs mer

Om oss

MastIT Group är ett entreprenörsdrivet installationsbolag inom nätverksutbyggnad för mobila-, militära- och säkerhetssystem och grundades 2018. Inom företagsgruppen finns en unik erfarenhet av nätdesign, byggnation och drift – med fokus på främst mobila nätverk och system – som sträcker sig från tiden när mobila kommunikations- och radiosystem började kommersialiseras under slutet av 1900-talet.

Kontakta MastIT Group för dina installationsprojekt och för att få bästa ROI på dina planerade CAPEX-investeringar… Läs mer

MastIT Group på sociala medier

MastIT Group-företagsnyheter