MastIT Group presenterar delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2023

maj 16, 2023

MastIT Group redovisar sitt första kvartal i enlighet med den nya bolagsstrukturen med moder- / holdingbolag inkl koncernledning och rörelsedrivande operativa dotterbolag. Bolaget redovisar en fortsatt stark organisk tillväxt under kvartalet och EBITA-marginalerna fortsätter att vara på en solid hög nivå.

MastIT vidhåller bedömningen att den organiska tillväxten kommer att fortsätta vara stark under de kommande åren, genom att främst 5G och militära sektorn kommer att fortsätta att visa en starka tillväxt med stora behov inom installationsområden för kommunikationsnät på den svenska och nordiska marknaden. Det pågår en ökad aktivitet av sk swapar av befintliga siter, parallellt med en konstant stark fortsatt utbyggnad av mera kapacitet i de mobila näten generellt. Den ökade efterfrågan på bolagets tjänster inom installationsområdet innebär att MastIT Group aktivt söker efter kompletterande förvärv för att stärka sitt erbjudande till våra befintliga samt nya kunder och partners.

Rapporten kan delas på begäran genom företagets VD Michael Alex.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *