Referens projekt

Privata 5G (Industri 4.0) nätverk i inomhus- och utomhusmiljöer

MastIT Group har erfarenhet av nät- & siteplanering och projektledning, inklusive kompletta installationer av privata 5G-nätverk för kritiska och känsliga verksamheter, som till exempel toppmoderna hamnar, sjukhus och fängelser som kräver högsta möjliga standarder när det gäller säkerhet och drift. Vi berättar gärna mera vad vilka olika referensprojekt vi har installerat och jobbat med genom åren.

Genom att använda våra erfarna resurser inklusive kunskap, eller i nära samarbete med olika kompetenta teknikkonsulter, hjälper vi dig med planering kring aktuell investering och optimerar projektet i allt från planering, installation och drift för att säkerställa ett säkert privat 5G-nätverk. Fördelarna med att kontrollera och driva ditt egna 5G-nät jämfört med WLAN, DAS och Wi-Fi-nätverk är många, och en väl planerad investering ger ofta en mycket kort återbetalningstid (ROI) utöver de fördelar du får i form av stabilitet och driftssäkerhet vilket ökar produktiviteten i produktionen och därmed lönsamheten som företag. Inom privata 5G-nätverk kan också infrastrukturen stödja utveckling av IoT (Internet of Things) funktioner och kopplingar till utrustning eller produkter, och inom området kan vi erbjuda expertis i samarbete med våra nära partnerskap med branschexperter.

Kontakta oss för att lära dig mer om fördelarna med att installera och driva ditt eget privata 5G-nätverk, liksom hur MastIT Group kan planera, installera och driva ditt 5G-nätverk för att uppnå högsta ROI, stabilitet och säkerhet.

Nationell utrullning av 3G-, 4G- och 5G-nät

MastIT Group är ett företag som specialiserat sig på att leverera högkvalitativa installationstjänster. Vi har en omfattande kunskap, expertis och erfarenhet för att hantera en rad olika projekttyper, såsom nya installationer av 5G-nätverk samt service, förvaltning och uppgradering av befintliga mobila kommunikationsnätverk, till nedmontering av äldre 3G-nätverk. Genom våra långvariga partnerskap och samarbeten med våra kunder kan vi påvisa högsta möjliga kvalitet inom alla områden som möter alla krav kring en framgångsrik nätverksutrullning, oavsett om installationsmiljön är kopplad till greenfield, stadsområden, tak & byggnader, inomhusmiljöer eller andra extrema miljöer inom eller utomhus.

För varje installationsprojekt tillser MastIT även att vi har tillgänglig installationsutrustning samt verktyg på plats för att kunna genomföra installationen med högsta kvalitet samt med ändamålsenliga installationsverktyg och maskinutrustning. Dessutom förinstallerar, konfigurerar och testar vi noggrant känslig utrustning i kontrollerad miljö på vår produktions- och distributionssite innan vi sitepackar och skickar till installationssiten eller till någon av våra lokala logistik- och distributionscenter.

Vi kan erbjuda att stödja dig genom hela livscykeln för kommunikationsnätverk, och vi vill gärna ha en dialog om hur MastIT Group kan stödja dig med att planera, installera och driva inklusive hantera underhåll och service av ditt 5G-nätverk för att uppnå högsta ROI, stabilitet och säkerhet. MastIT erbjuder driftövervakning och jourverksamhet av kommunikationsnätverk samt mobila siter som en service till våra kunder och partners. Genom att bolaget har flera av branschens mest erfarna driftstekniker som kan övervaka både installation och driftsättning, kan bolaget även erbjuda löpande övervakning och kontroller av driftstörningar samt jourverksamhet för att säkerställa att driften av kommunikationsnätverken optimeras.

Kontakta oss för att lära dig mer om de fördelar som uppnås genom att låta MastIT hantera din nätverksutrullning inklusive installation och drift av dina kommunikationsnätverk.

Nätverk för militära och samhällskritiska verksamheter inklusive brandförsvar och polismyndigheten

MastIT Group har många års erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med andra etablerade leverantörer och teknikkonsulter inom branschen för att ta fullt ansvar för säkerhetsklassificerade kommunikationsnätverk inom exempelvis militären, sjukvård och kriminalvården. I nära samarbete med kompetenta och specialiserade teknikkonsulter inom olika områden erbjuder vi projektledning och certifierade installatörer för de flesta typer av kritiska installationsprojekt med högt ställda krav på säkerhet, sekretess och integritet.

MastIT säkerställer att samtliga våra medarbetare har rätt kompetens, behörigheter och utbildning för de olika installationsprojekt som vi arbetar med. Vi har extremt kunniga och kompetenta driftstekniker som verifierar och övervakar projekten. Inom MastIT gruppen arbetar ett hundratal medarbetare och installatörer för att tillgodose våra partners och kunders högt ställda krav på leverans- och installationskvalitet av senaste teknologi för varje nätverksprojekt.

Vi berättar gärna mera vilka olika referensprojekt vi har installerat och jobbat med genom åren inkl vår erfarenhet kring nyinstallation och underhåll av exempelvis militären och av RAKEL för blåljus-verksamheten i Sverige.

MastIT Group – din jour-, service- och underhålls partner

MastIT har en bred kunskap och erfarenhet, förståelse och expertis inom installation, implementering och drift av olika kommunikationsnätverk, med särskild tonvikt på mobila teknologier såsom 5G och säkerhetsklassificerade nätverk. Vi erbjuder serviceavtal där du får access till våra mest erfarna service- och installationstekniker som finns redo att agera om ditt nätverk går ned eller behöver en omedelbar serviceåtgärd.

Våra team omfattar även erfarna och skickliga drifttekniker som övervakar driften och följer projektet med hjälp av våra egna eller kundens övervakningssystem. Beroende på våra klienters unika behov kan vi skräddarsy serviceavtalet för att uppfylla deras unika krav, och med vår organisation som finns i princip över hela Sverige kan vi erbjuda snabbt stöd för att ta itu med servicebehoven för ditt nätverk.

MastIT erbjuder driftövervakning och jourverksamhet av kommunikationsnätverk samt mobila siter som en service till våra kunder och partners. Genom att bolaget har flera av branschens mest erfarna driftstekniker som kan övervaka både installation och driftsättning, kan bolaget även erbjuda löpande övervakning och kontroller av driftstörningar samt jourverksamhet för att säkerställa att driften av kommunikationsnätverken optimeras.

Förutom olika serviceavtal (SLA) kan vi även erbjuda våra erfarna tekniker och ingenjörer som konsulter på korttids- och långtids kontrakt. Beroende på dina behov och kraven i de unika projekten eller området där du behöver vår expertis, kan vi skräddarsy ett erbjudande som uppfyller dina krav, oavsett om det är för att lösa en tillfälligt behov eller ett mera långsiktigt engagemang genom ett serviceavtal.

MastIT Group – din go-to-partner för ditt kommunikationsnät inklusive installation, jour, service, drift och underhåll

För att sammanfatta är MastIT Group redo för att stödja dig för de olika behov som kan uppstå för ditt kommunikationsnät och särskilt inom 5G-området. Kontakta gärna oss så berättar vi mera.