Den finansiella delårsrapporten för MastIT Group för tredje kvartalet 2023 visar på fortsatt tillväxt med god lönsamhet

oktober 25, 2023

Andelen installationsprojekt har under kvartalet tillfälligt skiftat mot en högre andel "swappar" dvs uppgraderingar och byte av utrustning av befintliga telekomsiter, vilket har lett till en något lägre andel nyinstallationer av sk greenfield-siter. Den höga aktiviteten inom installationsområdet med fokus på radiokommunikationsnät innebär fortfarande att det finns en brist på högkvalificerad installationskompetens och resurser i branschen, vilket innebär att operatörer generellt behöver fortsätta att prioritera och fördela de tillgängliga resurserna mellan olika installationsområden.

MastIT’s långsiktiga mål att etablera samarbeten med fler större nyckelkunder för att diversifiera våra intäkter fortsätter att utvecklas enligt plan under 2023. Den temporära nedgången i nya CAPEX-investeringarna i mobilinfrastruktur hos vissa operatörer påverkar installationsbranschen och öppnar upp för fler dialoger inom branschen, både relaterat till direkta rekryteringsmöjligheter men också samarbeten/partnerskap med nya underleverantörer eller branschkollegor. Inom MastIT Group har vi flera öppna jobbpositioner inom olika områden eftersom efterfrågan på våra tjänster är stark både för utomhus- och inomhusinstallationer.

De nya spektrumauktionerna i Sverige, som slutfördes under det tredje kvartalet, kommer fortsätta att driva tillväxten för 5G och radiokommunikationsnät under många år framöver. Även långt efter 2025 kommer 5G-nätverk fortsätta att installeras för att erbjuda en förtätning av antalet radiositer och master, i syfte för att stödja nya mer avancerade tjänster inklusive IoT som kräver lägre latency och högre bandbredd. Ytterligare ett område där vi förutser en ökad efterfrågan av installationskapacitet är inom privata 5G-nät, och vi ser även ökade aktiviteter, planering och installationer inom militära och säkerhetsrelaterade radionätverksområden de kommande åren. En utveckling som drivs av det förändrade säkerhetsläget i Sverige och internationellt.

Företaget bedömer att 5G-marknaden kommer att fortsätta att utvecklas och visa en stark tillväxt trots den något mer negativa makroekonomin i omvärlden. Post- och telestyrelsen (PTS) och regeringens planer för den nationella 5G-utbyggnaden fram till 2025 är oförändrade. Vi förutser en accelererad utbyggnadstakt mot slutet av perioden 2025, och generellt sett kommer utbyggnaden att ligga på en fortsatt hög nivå de kommande åren.

Vänligen kontakta vår VD Michael Alex för mer information om MastIT Group.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *