Kallelse till årsstämma i MastIT Group 2023

maj 17, 2023

MastIT Group kallar till årsstämman 2023 i juni, där exempelvis det formella beslutet av val av den nya styrelsen för de kommande åren kommer antas. Valberedningens förslag:

  • Jimmy Karlsson (omval)
  • Erik Fischbeck (omval)
  • Gert Nordin (nyval)
  • Patrik Boman (nyval)

Valberedningen föreslår att Anders Persson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) till sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Mera detaljerad information om dagordning för årsstämman och information om de styrelseledamöter som föreslås kan begäras från bolaget av bolagets aktieägare.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *