Lyckat partnerskap med Edugrade implementeras för att erbjuda ambitiösa och högkvalificerade talanger en framtid inom Telekom

september 15, 2023

Partnerskapet mellan MastIT Group och Edugrade som inleddes under det andra kvartalet 2023 och har utvecklats enligt plan, och de första välutbildade och certifierade mastteknikerna har nyligen påbörjat sina praktik- och jobbpositioner som ”Installations Trainees” på MastIT Group.

Både Edugrade och MastIT Group förväntar sig att samarbetet ska växa under de kommande åren i syfte att erbjuda intresserade och ambitiösa personer en möjlighet in i den växande 5G-installationsbranschen. MastIT bedömer att ”MastIT Trainee Installation Program”, i nära samarbete med Edugrade, är ett utmärkt sätt att hitta yngre och ambitiösa kompetenser som kan utvecklas till kompletta telekom installatörer i syfte att förstärka MastIT´s redan starka och erfarna installations team.

Om du är nyfiken på hur det är att arbeta inom den växande 5G-installationssektorn, tveka inte att kontakta antingen Edugrade eller MastIT Group för att få veta mer.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *