Om oss

MastIT Group är ett entreprenörsdrivet installationsbolag inom nätverksutbyggnad för mobila-, militära- och säkerhetssystem och grundades 2018. Inom företagsgruppen finns en unik erfarenhet av nätdesign, byggnation och drift – med fokus på främst mobila nätverk och system – som sträcker sig från tiden när mobila kommunikations- och radiosystem började kommersialiseras under slutet av 1900-talet. Vår erfarenhet från installationer av tidigare och nuvarande mobila-, radio- och nätverksteknologier kombinerat med utvecklingen av våra egna unika installationsmetoder säkerställer högsta kvalitet vid installation av de senaste nätverksteknologierna för att möta framtida drift- och säkerhetskrav.

Geografiska marknader och kundsegment

Bolaget har historiskt haft ett starkt fokus på den svenska marknaden, och har även erfarenhet av installationer av kommunikationsnät i andra nordiska länder. Bolagets kunder och partners är systemleverantörer, telekomoperatörer och installationspartners med krav på högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder där installationsarbetet bedöms utifrån kvaliteten på arbete, hållbarhet och livslängd för den kompletta installationen, funktioner och driftsättningen av systemet. Oavsett om projektet eller slutanvändningsområdet ställer högsta krav på allt ifrån installationsmiljöer, el- och säkerhetskrav (inklusive exempelvis militära säkerhetsstandarder) kan MastIT Group tillgodose våra kunders tuffaste behov.

Vårt unika kunderbjudande

För att möta våra kunder och partners högt ställda krav har MastIT genom åren tagit fram och förfinat ett unikt arbetssätt och en process för hur systemens olika vitala komponenter, delsystem och noder kan förinstalleras, konfigureras och testas i syfte att garantera kvaliteten på samtliga ingående funktioner i systemet vilket säkerställer samt garanterar en snabb och säker installation inom överenskommen tidplann. Våra unika arbetssätt att förinstallera, konfigurera, verifiera och testa utrustningen inför den skarpa installationen av våra projekt är en enorm fördel och kvalitetsgaranti som innebär att vi kan möta kundens samtliga krav i olika utrullningsprojekt av nya siter, noder och kommunikationssystem.

Vårt leveranserbjudande och löfte

Att slutföra och driftsätta installationen i enlighet överenskomna tidplaner och kvalitetskrav är en självklarhet i alla MastIT’s projekt, och vi säkerställer att våra medarbetare har rätt kompetens, behörigheter och utbildning. Genom att vi har extremt kunniga och kompetenta driftstekniker som verifierar och övervakar projekten direkt i våra egna eller kundens övervakningssystem kan vi garantera att den faktiska installationen och de lokala anpassningarna beaktas samt säkerställs tillfullo. Den totala kvaliteten på både långsiktig funktionalitet och den faktiska installationen säkerställs genom att vi har en stor erfarenhet att planera och dokumentera de nödvändiga lokala anpassningarna på varje unik site och i varje projekt.

Vi ser till att våra partners och kunders CAPEX investeringar – i senaste hårdvara, kommunikationsnät och nätteknologi – snabbt driftsätts för att börja generera trafik och ett starkt kassaflöde enligt överenskomna tidplaner.

MastIT Group – installation excellence

MastIT Group har kunskap, kompetens och erfarenhet av allt ifrån;

  • nyinstallation av 5G-nät,
  • säkerhetsklassade nätverk inom exempelvis militär, sjukvård & kriminalvård,
  • IoT (Internet of Things)-infrastruktur
  • service, förvaltning och uppgradering av befintliga mobila kommunikationsnät, till
  • nedmontering av de äldre 3G-näten etc

Våra projektledare och medarbetare jobbar i nära samarbete med våra kunder och uppdragsgivare vilket innebär att vi tillsammans planerar och jobbar långsiktigt efter överenskomna tidplaner för arbetet med de olika installations- och serviceprojekten.

Kontakta MastIT Group för dina installationsprojekt och för att få bästa ROI på dina planerade CAPEX-investeringar. På MastIT Group säkerställer och erbjuder vi helt enkelt högsta möjliga ”installation excellence”.