Finansiell Delårsrapport för MastIT Group för det andra kvartalet 2023 presenterad – stark tillväxt och ökad aktivitet

augusti 20, 2023

Under det andra kvartalet av 2023 noterade MastIT Group en generell ökning av antalet installationsprojekt, vilket är karakteristiskt för den oftast starkaste säsongsbetingade installationsperioden under året. Historiskt sett har det andra kvartalet visat sig vara en stark period inom installationsområdet och därför även för MastIT Group, och den höga nivån förväntas hålla i sig under 2023.

Mot slutet av kvartalet indikerade några av de större operatörerna i Norden en tillfällig nedgång i investeringarna i infrastruktur vilket generellt påverkar installationsindustrin, och därmed ökade intresset och aktiviteten kring olika samarbeten mellan branschkollegor i Sverige. MastIT:s huvudkund fortsatte dock med sina installationsprojekt i nästan samma höga takt, vilket innebär att MastIT kommer fortsätta att investera i ökad kapacitet under resten av året. Inom MastIT Group har vi flera öppna befattningar inom olika områden och förväntar oss en kontinuerlig efterfrågan på våra kompetenser både för utomhus- och inomhusinstallationer inom 5G området.

Företaget förutspår en fortsatt stark utveckling inom 5G-marknaden de kommande åren, men vi förväntar oss att vi över kalenderåret kommer fortsätta att se vissa säsongsvariationer mellan kvartalen. Post- och telestyrelsen (PTS) och regeringens planer för den nationella 5G-utbyggnaden fram till 2025 är oförändrade. Vi förutser en accelererad utbyggnadstakt mot slutet av perioden 2025, och generellt sett kommer utbyggnaden att ligga på en fortsatt hög nivå de kommande åren. Dessutom drivs installationsbranschen av restriktioner i användningen av utrustning från kinesiska systemleverantörer, och det innebär ett fokus för närvarande att byta ut utrustning på befintliga siter till godkända systemleverantör. De sk swapparna kräver en betydande arbetsstyrka fram tills att alla utbyten av systemutrustning är genomförda hos samtliga operatörer inom EU. I övrigt ser hela branschen i Sverige fram emot de kommande spektrumauktionerna under det tredje kvartalet 2023, vilket förväntas stimulera tillväxten av 5G- och radiokommunikationsnätverk även efter 2025 och framåt.

Vänligen kontakta vår VD Michael Alex för mer information om MastIT Group.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *