Exempel på innovation inom installationsområdet framtagen av MastIT

Exempelvis har MastIT tillsammans med en mjukvaruutvecklare arbetat fram en mjukvara med både web-gränssnitt och APP-interface för att digitalisera delar av dokumentationsprocessen. Denna mjukvara och APP börjar även användas av operatörer och andra installationsfirmor då denna underlättar och säkerställer kvaliteten för en installation betydligt. Ett exempel på hur MastIT Group är med och driver utvecklingen och höjer kvaliteten för en hel bransch med våra innovativa och erfarenhetsbaserade processer och kompetenser.

MastIT förinstallerar och märker upp nod- och siteinstallationer samt racksystem för att underlätta framtida underhåll och drift för operatören. Det märksystem som tagits fram och implementerats av MastIT – baserat på bolagets gedigna erfarenhet och installationskunskap – har införts som en standard av flera av bolagets operatörskunder då det underlättar både för framtida drift och underhållsarbete i fält.

MastIT införde på eget initiativ en permanent märkning av batterier med operatörsunik logotype som präglades på operatörens utrustning innan installation. Detta initiativ infördes som ett direkt resultat av antalet stölder av operatörers batteri back-up:er på aktiva siter men även i samband med installation och utbytesprojekt. Ett enkelt sätt med ID-märkning som innebar att våra kunder och partners kostnader för batterier och redundans kunde minska betydligt till följd av minskade stölder. Detta har sedan införts som ett standardkrav för samtliga installationer av batterier till operatörens siter.

MastIT såg tidigt behovet av utökad batterikapacitet för att hantera strömförsörjningen av olika kommunikationssiter och för att säkerställa framtida uppgraderingar av mobila siter och noder. MastIT införde därför på eget initiativ en framtidssäkrad konfigurering av stativen och siterna, där kommande behov för extra utrymme av extra batterikapacitet redan i grundinstallationen säkerställdes. Detta initiativ infördes som ett direkt resultat av erfarenheter från uppgraderingar av tidigare mobila standarder och för att underlätta framtida uppgraderingar av befintliga mobilsystem. Stativ-design och konfigureringarna för aktuell operatörskund har sedan införts som ett standardkrav för samtliga installationer av operatörens siter.