MastIT Group fastställer bokslutskommuniké inklusive rapport för fjärde kvartalet samt räkenskapsåret 2022

februari 22, 2023

Den finansiella rapporten för Q4 2022 har fastställts inkl prel resultatet 2022. Bolaget visar en stark organisk tillväxt på 41% och EBITA-marginalerna fortsätter att vara på en solid hög nivå.

MastIT bedömmer att den organiska tillväxten inom den svenska och nordiska marknaden kommer att fortsätta vara stark under de kommande åren, genom att främst 5G och militära sektorn kommer att fortsätta att visa en starka tillväxt med stora behov inom installationsområden för kommunikationsnät på den svenska och nordiska marknaden.

Rapporten kan delas på begäran genom företagets VD Michael Alex.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *